Kraftbalanse (konsert) (2019)

Kraftbalanse (komposisjon for piano, vekselstrøm og orkester) / Power Balance (composition for piano, alternating current and orchestra) Oslo City Hall, 2019

Arranged for strings by Jan Martin Smørdal.

Performed by Vilde Sandve Alnæs, Miriam Bergset, Ragnhild Lien, Julija Morgan, Torunn Blåsmo-Falnes, Tove Bagge, Sverre Kyvik Bauge & Inga Margrete Aas