Kraftbalanse (konsert) (2019)

Kraftbalanse (komposisjon for piano, vekselstrøm og orkester) / Power Balance (composition for piano, alternating current and orchestra) Oslo City Hall, 2019

Øystein Wyller Odden: Kraftbalance (Power Balance) trailer from osloBIENNALEN FIRST EDITION on Vimeo.

Arranged for strings by Jan Martin Smørdal.

Performed by Vilde Sandve Alnæs, Miriam Bergset, Ragnhild Lien, Julija Morgan, Torunn Blåsmo-Falnes, Tove Bagge, Sverre Kyvik Bauge & Inga Margrete Aas