Komposisjon for filleproletariatet (2022)

With Kristoffer Myskja

Foto: KUNSTDOK / Frank Holtschlag

The lumpenproletariat is passive decaying matter of the lowest layers of the old society(…) – Marx og Engels

Duene i byen er en innført art, opprinnelig klippeduer fra Sør-Europa og Mesopotamia, domestisert først til mat, deretter som kommunikasjonsteknologi. Ved innføringen av raskere fraktmidler for post og oppfinnelsen av elektronisk kommunikasjon mistet duene sine funksjoner for oss mennesker. Likevel ble de boende i byene der bygningene minner om klippene de er evolvert frem til å trives i. Her er også tilgangen på mat, i form av vårt avfall, god. Med nytteverdien forsvant også statusen duene hadde blant menneskene.

Komposisjon for filleproletariatet er en interaktiv lydskulptur der interaktiviteten er forbeholdt byens fugler, fortrinnsvis duer. Skulpturen består av et lite klokkespill på fem stemte klokker og en kombinert spillepult og fôringsautomat, montert på en multimast. På gitte tidspunkt sprer fôringsautomaten duefôr ut til fem matingshull som utgjør spillepulten. Hvert hull er koblet til hver sin klokke slik at duenes spising trigger de respektive klokkene. Klokkespillet er stemt i en uforløst pentaton skala med utgangspunkt i overtonerekken til duren fra strømnettet.

Video: Vegar Sandholt

Video: Lars Sture


Press (Paywall)